Reglement

§ 1. Spilleregler

Nesjar Cup spilles etter NHF’s Lov- og kampreglement.

Regel 2.8 Time-out: Lags Time-out brukes ikke under Nesjar Cup.

 

§ 2. Turneringsform

Gruppespill:
Lagene spiller innledningsvis i grupper (puljer). Rekkefølgen mellom lagene avgjøres etter:

1. Flest poeng totalt

2. Flest poeng innbyrdes oppgjør

3. Målforskjell innbyrdes oppgjør

4. Flest scorede mål innbyrdes oppgjør

5. Målforskjell totalt

5. Flest scorede mål totalt

6. Loddtrekning

Sluttspill:
Det spilles sluttspill i klassene fra J/G13 og oppover til og med Senior.

Alle lag går videre til sluttspill.

$ 3. Dispensasjon.

Eventuelle dispensasjoner utstedt av NHF eller en av deres regioner vil også være gyldig i Nesjar Cup. Kopi av dispensasjon sendes til post@nesjarcup.no innen fristen for lagspåmelding.

§ 4. Klasseinndeling

J08/G08 – født 2014 eller senere – 4’er håndball på liten bane, premie til hver spiller.

J09/G09 – født 2013 eller senere – 5’er håndball på mindre bane m/nedsekbar, premie til hver spiller.

J10/G10 – født 2012 eller senere – 5’er håndball på mindre bane m/nedsekbar, premie til hver spiller.

J11/G11 – født 2011 eller senere – 6’er håndball, m/nedsenkbar, premie til hver spiller.

J12/G12 – født 2010 eller senere – 6’er håndball, premie til hver spiller.

J13/G13 – født 2009 eller senere – Lagpokal til 1. og 2. plass og t-skjorte til vinnere.

J14/G14 – født 2008 eller senere – Lagpokal til 1. og 2. plass og t-skjorte til vinnere.

J15/G15 – født 2007 eller senere – Lagpokal til 1. og 2. plass og t-skjorte til vinnere.

J16/G16 – født 2006 eller senere – Lagpokal til 1. og 2. plass og t-skjorte til vinnere.

Dame/Herre – Senior – Lagpokal til 1. og 2. plass og t-skjorte til vinnere.

§ 5. Antall spillere og innbyttere

Ett lag kan benytte inntil 12-14 spillere under en kamp.

Maks 12 spillere premieres i finaler i klassene 13 – 14 år.

Maks 14 spillere premieres i finaler i klassene 15 – 18 år.

Det er tillatt å benytte en spiller fra samme klubb på flere lag i turneringen, men IKKE i samme årsklasse. Det er rene jente og gutteklasser og det er derfor ikke tillatt å benytte jente- og guttespillere om hverandre.

§ 6. Spilletid

Innledende kamper og sluttspillkamper (unntatt finaler) avvikles etter følgende tider:

J/G 8 og 9 spiller 1 x 15 minutter.

J/G 10 og 11 spiller 1 x 15 eller 2×10 minutter. (Avhengig av antall lag og kamper)

Utendørs: J/G 12, 13. 14, 15, 16 og Senior spilles 2 x 10 minutter, med sidebytte.

Innendørs: J/G 12, 13. 14, 15, 16 og Senior spilles 1 x 20 minutter.

I sluttspill inklusive finaler ved uavgjort resultat ved full tid avgjøres kampen ved sudden-death hvor laget som scorer først vinner («golden goal»). Laget som skal starte avgjøres ved trekning med en lagleder fra hvert lag. Dersom resultatet fremdeles er uavgjort etter 10 spilte minutter, avgjøres kampen på loddtrekning.

§ 7. Før kampstart og under kamp

Før kampstart:

Laglister skal registreres på påmeldingssiden innen angitt tidsfrist. Eventuelle endringer etter frist leveres før første kamp til sekretariat i den hallen laget spiller sin første kamp. Alle deltakere på lagoppstilling betraktes som om at de har deltatt i turneringen. På lagoppstillingen må lederen påføre ett mobilnummer hvor laget kan nås under turneringen.

Drakter: Ved draktkollisjon skal bortelag skifte drakt.

Under kamp: Laget som står oppført som hjemmelag i innledende kamper starter med ballen og skal stå til venstre for sekretariatet. Dommer skal stanse tiden ved utvisning og kan selv velge å stanse tiden ved alvorlige skader. Lag som forlater banen under pågående kamp diskvalifiseres fra turneringen. Hver enkelt klubb er ansvarlig for sine egne supporteres opptreden.

Ball: Lagene stiller med matchball i alle kamper. Ballstørrelse følger reglene til Norges Håndballforbund Region Sør for inneværende sesong.

Klister er ikke tillatt i klassene J8/G8 – J14/G14 med henvisning til NFF’s regler for klisterbruk i aldersbestemte klasser.

Sko: Det er tillatt å spille med kunstgress-sko, men ikke med skruknotter.

$ 8. Rødt kort.

I Senior klassene må Spillere eller lagledere som får direkte rødt kort stå over lagets neste kamp i turneringen. Denne regelen gjelder ikke i klassene fra J/G16 og lavere.

§ 9. Dommere

Alle dommere i turneringen er å betrakte som nøytrale.

§ 10. Jury

Juryen består av 1 representant fra arrangøren, 1 representant fra dommerne og 1 representanter fra deltakende lag. Protester behandles av juryen. Disse beslutningene er endelige.

§ 11. Protester

Protester skal leveres skriftlig i Informasjonen innen 15 minutter etter
kampslutt sammen med kontant betaling av protestgebyret på kr 1 000,-. Protestavgiften refunderes om protesten tas til følge.

§ 12. Walk Over

Lag som uteblir fra kamp, uten gyldig grunn, taper kampen med 10-0. Ved gjentatt uteblivelse kan laget diskvalifiseres fra turneringen. Juryen kan, om spesielle omstendigheter foreligger, bestemme at lag skal diskvalifiseres allerede ved den første forseelsen.

§ 13. Ordensregler

Lagledere oppsatt på lagoppstillingen er ansvarlig for sine spillere. Enhver form for bruk av rusmidler i forbindelse med arrangementet – under reise og under oppholdet – er forbudt. Turneringsledelsen kan utestenge eller bortvise lag, spillere, ledere eller klubb fra turneringen ved usportslig opptreden både på og utenfor banen. Overtredelse av disse regler behandles av turneringens jury og kan medføre utestenging fra turnering.

§ 14. Forsikringer og ansvar

Nesjar Cup har ingen kollektiv forsikring som dekker sykdommer eller skader på person eller utstyr, og er ikke erstatningspliktig for økonomisk tap som følge av slike forhold.

Vi oppfordrer alle deltagere og ledere til aldri å legge fra seg verdisaker uten tilsyn, inkl. klær, sko og bagger.

Arrangør kan heller ikke stilles til ansvar for forvoldelse på personer, eiendeler eller lagsutstyr i turneringsperioden.

§ 15. Avmelding og refusjon

Lag som trekker seg etter 10. mai får ikke refundert deltakeravgiften.

Våre sponsorer

Vi bruker informasjonskapsler (cookies).
Ved at du fortsetter å bruke nesjarif.no, forutsetter vi at du samtykker til dette.

©Nesjar IF 2018

Levert av Trane Media